Υπηρεσίες Τυποποίησης

Η εταιρεία μας ασχολείται επίσης με την τυποποίηση αγροτικών προιόντων, ελαιολάδο, ελιές κλπ, για λογαριασμό τρίτων.

Ακολουθώντας τα πρότυπα και τις προδιαγραφές HACCP , για την ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων σας, αναλαμβάνουμε την τυποποίηση τους, τόσο των συμβατικών όσο και των βιολογικών προϊόντων, βιολογικό ελαιόλαδο, βιολογικές ελιές, πιστοποιημένα από τη BIOHELLAS, ινστιτούτο ελέγχου βιολογικών προιόντων.