Ελιές Χαλκιδικής

Nutritional value

The fruit of the olive tree is an excellent food. Popular and tasty supplement to the Greek and Mediterranean diet, with particular nutrients that benefit our health.

Rich source of monounsaturated fatty acids, fiber, minerals, calcium, magnesium, potassium, sodium, contain significant amounts of vitamin A and carotenoids, and small amounts of vitamins B1, B6 and B12. Vitamin A that enhances the immune system, preventing the aging of skin and cells and improves the appearance of wrinkles.

Olives have phosphorus ten times more than olive oil and 60 times more calcium .Rich iron source, protect against deficiency. By consuming some olives before the meal, our appetite decreases as they slow down the digestive process and give the feeling of fullness.

This blessed fruit of the olive tree , with both significant benefits for our health, it is a valuable component of our daily diet, with benefits to our health and longevity.

Our Olives

Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής Vacuum

Green Halkidiki Olives 250gr Vacuum

Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής 250gr Doypack

Green Halkidiki Olives 250gr Doypack

Πράσινη ελιά Χαλκιδικής 150γρ Stand bag

Green Halkidiki Olives 150gr Stand bag

Εκπυρηνωμένη Πράσινη Ελία Χαλκιδικής

Pitted Green Halkidiki Olives

Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής Πάπρικα

Green Halkidiki Olives Paprika

Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής Ρίγανη

Green Halkidiki Olives Oregano

Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής Ρίγανη

Green Halkidiki Olives Thyme

πράσινες ελιές λεμόνι

Green Olives lemon

Μαύρη Ελιά Χαλκιδικής Vacuum

Black Halkidiki Olives

olive with almond

Stuffed Green Olives with almond

vagio agrofarms γεμιστή ελιά

Stuffed Green Olives with red sweet pepper

Πράσινη Ελιά Χαλκιδικής Ρίγανη

Stuffed Greed Olives with garlic

πάστες ελιάς

Halkidikis Olives pate

πάστα ελιάς

Kalamon olives pate